کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه BEP2
7,847 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,847 تومان
رایگان
2
شبکه BTC
794,073 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
265,212 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
0 تومان
رایگان
4
شبکه XRP
9,125 تومان
رایگان
5
شبکه ERC20
453,175 تومان
رایگان
6
شبکه TRC20
2,864 تومان
رایگان
7
شبکه BEP2
6,941 تومان
شبکه Cardano
34,706 تومان
رایگان
8
شبکه TRC20
3,532 تومان
رایگان
9
شبکه dogecoin
37,318 تومان
رایگان
10
شبکه LTC
6,391 تومان
رایگان
11
شبکه FIL
4,438 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
646,009 تومان
شبکه BEP2
8,005 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
696,851 تومان
رایگان
14
شبکه TRC20
3,200 تومان
رایگان
15
شبکه Stellar Lumens
301 تومان
رایگان
16
شبکه ERC20
535,533 تومان
رایگان
17
شبکه BEP2
6,858 تومان
شبکه DOT
107,153 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
6,858 تومان
رایگان
18
شبکه VeChain
346,297 تومان
رایگان
19
شبکه ERC20
616,021 تومان
رایگان
20
شبکه ERC20
545,094 تومان
شبکه BEP2
6,611 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
6,683 تومان
شبکه EOS
17,137 تومان
رایگان
22
شبکه ERC20
539,891 تومان
رایگان
23
شبکه ERC20
649,112 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
397,739 تومان
رایگان
26
شبکه ERC20
557,697 تومان
رایگان
27
شبکه Zcash
5,809 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
706,717 تومان
رایگان
29
شبکه ERC20
514,189 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
507,840 تومان
رایگان
31
شبکه EGLD
5,938 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
501,036 تومان
رایگان
33
شبکه ERC20
1,508,909 تومان
رایگان
34
شبکه IRIS
6,749 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
554,213 تومان
رایگان
36
شبکه ATOM
2,931 تومان
رایگان
37
شبکه BCH
17,771 تومان
رایگان
38
شبکه Algorand
385 تومان
رایگان
39
شبکه AVAX
9,087 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
572,644 تومان
رایگان
41
شبکه BEP20 (BSC)
8,873 تومان
شبکه Chiliz Chain (CHZ)
0 تومان
رایگان
42
شبکه Theta Token
32,140 تومان
رایگان
43
شبکه BEP20 (BSC)
7,479 تومان
رایگان
44
شبکه SOL
7,288 تومان
رایگان
45
شبکه Monero
842 تومان
رایگان
46
شبکه TRC20
3,372 تومان
رایگان
47
شبکه ONE
4 تومان
رایگان
48
شبکه ONT
48,641 تومان
رایگان
49
شبکه IOST
1,594 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
590,035 تومان
رایگان