کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه IOST
1,544 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
532,159 تومان
رایگان
3
شبکه BEP2
6,566 تومان
رایگان
4
شبکه ERC20
569,464 تومان
رایگان
5
شبکه LUNA
7,709 تومان
رایگان
6
شبکه ERC20
554,427 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
6,804 تومان
رایگان
7
شبکه ERC20
546,206 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
6,664 تومان
رایگان
8
شبکه Qtum
3,891 تومان
رایگان
9
شبکه Dash
14,660 تومان
رایگان
10
شبکه ERC20
539,124 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
580,047 تومان
شبکه BEP2
7,158 تومان
رایگان
12
شبکه NEM
44,107 تومان
رایگان
13
شبکه ICON
1,414 تومان
رایگان
14
شبکه Tezos
16,513 تومان
رایگان
15
شبکه ERC20
572,251 تومان
رایگان
16
شبکه Ethereum Classic
5,075 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
564,549 تومان
رایگان
19
شبکه BEP2
7,142 تومان
رایگان
20
شبکه BEP2
6,338 تومان
رایگان
21
شبکه MIOTA
26,353 تومان
رایگان
22
شبکه BEP2
6,556 تومان
شبکه FTM
115 تومان
رایگان
23
شبکه NEAR
1,768 تومان
رایگان
24
شبکه BEP2
6,632 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
602,666 تومان
رایگان
26
شبکه ERC20
544,637 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,122 تومان
رایگان
27
شبکه ERC20
543,200 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
573,163 تومان
رایگان
29
شبکه ZIL
52 تومان
رایگان
30
شبکه KSM
113,486 تومان
رایگان
31
شبکه Siacoin
70 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
540,348 تومان
شبکه BEP2
6,615 تومان
رایگان
33
شبکه BEP2
6,742 تومان
شبکه BAND
4,494 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
6,742 تومان
رایگان
34
شبکه Theta Token
31,387 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
522,850 تومان
رایگان
36
شبکه ERC20
550,853 تومان
رایگان
37
شبکه ERC20
593,190 تومان
رایگان
38
شبکه FIAT
0 تومان
رایگان
39
شبکه BEP2
6,992 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
6,992 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
532,842 تومان
رایگان
41
شبکه Ravencoin
4,895 تومان
رایگان
42
شبکه Waves
808 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
547,842 تومان
رایگان
44
شبکه TRC20
191,264 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
561,125 تومان
رایگان
46
شبکه ERC20
550,126 تومان
رایگان
47
شبکه Chiliz Chain (CHZ)
0 تومان
رایگان
48
شبکه Komodo
190 تومان
رایگان
49
شبکه Wanchain
5,936 تومان
رایگان
50
شبکه STX
57,325 تومان
رایگان